Proponujemy szkolenia z możliwością uzyskania certyfikatów  EXIN:

1. Service Integration and Management (SIAM™) Foundation

Metodyka SIAMopisuje podejście do zintegrowanego zarządzania dostawcami w środowisku  tzw. „multi vendor” Definiuje role tzw. Integratora Usług w trzech opcjach środowiska dostawców:  wewnętrznego, zewnętrznego oraz mieszanego. Obejmuje cykl życia rozwiązania  poprzez zdefiniowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie. Wykorzystuje elementy praktyk i standardów ITIL®, COBIT®, Agile oraz ISO 20000

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do metodologii SIAM
 • Role i odpowiedzialności, Praktyk i Procesy
 • Wyzwania i zagrożenia
 • Porównanie z innymi praktykami

Szczegółowy  zakres:

 • Wprowadzenie do metodologii
  1. Złożoność ekosystemu SIAM
  2. Elementy struktury
  3. RoleFunkcje
  4. Adaptacja do potrzeb organizacji
  • Integrator usług
  • Modele usług
  • Procesy, dane i ich właścicielstwo
  • Narzędzia wspierające i ich właścicielstwo
 • Procesy i praktyki ,role oraz odpowiedzialności  (cel, umiejscowienie w SIAM, aktywności procesowe, mierniki)
  1. Zarządzanie portfelem usług
  2. Monitorowanie i pomiary
  3. Zarządzanie zdarzeniami
  4. Zarzadzanie  incydentami
  5. Zarządzanie problemami
  6. Zarządzanie zmianami i wersjami
  7. Zarządzanie konfiguracją
  8. Zarządzanie poziomem usług
  9. Zarządzanie Dostawcami
  10. Zarządzanie  kontraktami
  11. Zarządzanie relacjami biznesowymi
  12. Zarządzanie finansami
  13. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  14. Ciągłe doskonalenie
  15. Audyty i kontrole
  16. Zarzadzanie wiedzą
  17. Zarządzanie projektami
 • Przykłady praktyki wybranych procesów
 • Wdrożenie SIAM  oraz  wyzwania i zagrożenia związane z SIAM
 • Powiązanie z innymi praktykami i standardami

2. VeriSM™ Foundation 

VeriSM™ to nowe podejście do zarządzania usługami w organizacji traktujące wszystkie jej jednostki oraz relacje między nimi jako relacje  klient- dostawca. Wskazuje organizacjom, w jaki sposób mogą one elastycznie dostosowywać zakres praktyk zarządzania, aby dostarczyć właściwy produkt lub usługę we właściwym czasie swoim konsumentom. VeriSM ™ umożliwia indywidualne podejście w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości organizacji, priorytetów biznesowych, kultury organizacyjnej – a nawet natury indywidualnego projektu lub usługi, z której korzysta organizacja.  Zamiast koncentrować się na jednym rutynowym, określonym sztywnymi procedurami sposobie pracy, VeriSM ™ umożliwia organizacjom reagowanie na oczekiwania ich klientów oraz zapewnianie odbiorom usług  dużej wartości dzięki zintegrowanym praktykom zarządzania usługami.

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz  obszarami związanymi z modelem VeriSM™

Program szkolenia:

 1. Organizacja usług

– czym jest organizacja

– struktura organizacyjna i jej optymalizacja

– kultura organizacyjna i zarządzanie

– kontekst organizacji

– organizacja w czasie transformacji cyfrowej

 1. Kultura usług

– Czym jest kultura usług

– Jak budować strukturę usług

– Czynniki kulturowe

 1. Ludzie: role, kompetencje i zespoły

– Inteligencja emocjonalna

– Ogólne kompetencje w zakresie zarządzania usługami

– Ścieżki uczenia się i rozwój kariery

– Profesjonalizm i etyka, zespoły

 1. Model VeriSM

– Zarządzanie.

– Zasady

– Siatka zarządzania

– Definiowanie

– Tworzenie

– Zapewnienie

– Reakcja

 1. Dostosowanie modelu VeriSM do organizacji
 2. Praktyki zarządzania
 3. Technologie

3.  ITSM Foundation based  on  ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation opisuje najważniejsze informacje i koncepcje IT Service Management, a także ich relacje z innymi obszarami zarządzania informacją. Przygotowuje do zdefiniowana, zbudowania wdrożenia oraz utrzymania systemu zarządzania  usługami  zgodnego  z  międzynarodowym standardem ISO 20000.

4. Agile Scrum Foundation

Agile Scrum® Foundation to techniki zwinne prowadzenia projektów (Agile) i praktyki Scrum. Agile Scrum pokazuje w jaki sposób efektywnie pracować w zespole, aby osiągnąć cel. Zwinne metodyki zarządzania są popularnym podejściem do rozwoju oprogramowania, ale coraz częściej wykorzystywane są w innych dziedzinach. Ideą praktyk Scrum jest ustanowienie interdyscyplinarnych zespołów samoorganizujących się, dostarczających działający produkt na zakończenie każdej iteracji.

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie najważniejszych pojęć, zasad oraz założeń związanych z pracą w metodyce Agile . Szkolenie przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania oficjalnego certyfikatu Agile Scrum Foundation.