Proponujemy szkolenia z możliwością uzyskania certyfikatów  EXIN:

1. Service Integration and Management (SIAM™) Foundation & Professional

Metodyka SIAMopisuje podejście do zintegrowanego zarządzania dostawcami w środowisku  tzw. „multi vendor” Definiuje role tzw. Integratora Usług w trzech opcjach środowiska dostawców:  wewnętrznego, zewnętrznego oraz mieszanego. Obejmuje cykl życia rozwiązania  poprzez zdefiniowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie. Wykorzystuje elementy praktyk i standardów ITIL®, COBIT®, Agile oraz ISO 20000

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie do metodologii SIAM™ (struktura ekosystemu, czynniki  inicjujące, opcje wdrożenia, mapa drogowa)
  • Role i odpowiedzialności, Praktyk i Procesy
  • Wyzwania i zagrożenia związane z transformacją SIAM
  • Porównanie z innymi praktykami 

Warunkiem uzyskania certyfikatu Professional  jest  certyfikat SIAM Foundation i ukończenie szkolenia professional

2.  ITSM Foundation based  on  ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation opisuje najważniejsze informacje i koncepcje IT Service Management, a także ich relacje z innymi obszarami zarządzania informacją. Przygotowuje do zdefiniowana, zbudowania wdrożenia oraz utrzymania systemu zarządzania  usługami  zgodnego  z  międzynarodowym standardem ISO 20000.

Szkolenie ma na celu przedstawienie wiedzy i podstawowych umiejętności umożliwiających udział w zespołach organizacyjnych działających w ramach zarządzania usługami. Szczególnym tematem szkolenia jest system zarządzania usługami (SMS) i procesy zarządzania usługami. Celem szkolenia jest również poznanie podstawowych pojęć
i podstawowej terminologii zarządzania usługami IT w oparciu o ISO / IEC 20000: 1-2018

3. Agile Scrum Foundation

Agile Scrum® Foundation to techniki zwinne prowadzenia projektów (Agile) i praktyki Scrum. Agile Scrum pokazuje w jaki sposób efektywnie pracować w zespole, aby osiągnąć cel. Zwinne metodyki zarządzania są popularnym podejściem do rozwoju oprogramowania, ale coraz częściej wykorzystywane są w innych dziedzinach. Ideą praktyk Scrum jest ustanowienie interdyscyplinarnych zespołów samoorganizujących się, dostarczających działający produkt na zakończenie każdej iteracji.

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie najważniejszych pojęć, zasad oraz założeń związanych z pracą w metodyce Agile . Szkolenie przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania oficjalnego certyfikatu Agile Scrum Foundation.

4. Cloud Computing

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie najważniejszych pojęć związanych  z  Cloud Computing.  Szkolenie przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania oficjalnego certyfikatu EXIN.

5. Information Security Management based on ISO 27001

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie najważniejszych pojęć, zasad oraz założeń związanych z systemowym zarządzniem bezpieczeństwem informacji. Uczesnticy poznają wymagania standardu ISO 27001, podstawy  zarządzania ryzykiem oraz doboru odpowiednich zabezpieczeń 

Szkolenie przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania oficjalnego certyfikatu EXIN.