Jesteśmy grupą ekspertów – praktyków specjalizujących się w Systemach Zarządzania zgodnych z ISO/IEC 20000, 27001, 22301, Zarządzaniu Projektami oraz zarządzaniu ochroną danych osobowych zgodnie z Regulacją UE – RODO). Działamy od 2011 roku. Posiadamy certyfikaty IRCA/DNV/EXIN/TUV NORD: akredytowanych Trenerów Zarządzania Usługami/Zarzadzania Projektami/Zarządzania Integracją Usług, audytorów wiodących Systemów Zarządzania, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

W ciągu ostaniego roku jako jedyni w Polsce przeszkoliliśmy ponad 30 osób z modelu Zarządzania Integracją Usług (SIAM®). Jako akredytowani trenerzy EXIN/TUV realizujemy również inne certyfikowane szkolenia wymienione w zakładce „Szkolenia i warsztaty” (np. Agile Scrum, ITSM, Menadżer Zarządzania Relacjami z Dostawcami, Specjalista Ochrony Danych) zapewniające uczestnikom certyfikaty EXIN/TUV (po zdaniu egzaminów). Proponujemy także nasze szkolenia autorskie dostosowane do potrzeb Klienta

Przygotowujemy organizacje do spełnienia wymagań Standardów Systemów Zarządzania oraz Regulacji RODO oraz realizujemy audyty w tych obszarach. Audytowaliśmy oraz pomogliśmy przystosować się do wymogów Regulacji RODO ponad 50 organizacjom z branży motoryzacyjnej, medycznej, przemysłowej oraz edukacyjnej. We współpracy z partnerami realizujemy testy bezpieczeństwa

Zapewniamy szkolenia (Menadżer Zarządzania Relacjami z Dostawcami, SIAM Foundation) oraz wsparcie lub zarządzanie projektem wdrożenia modelu zarządzania relacjami z dostawcami zapewniającego wymierne korzyści dla Klienta