Jestesmy ekspertami – praktykami specjalizującymi się w Systemach Zarządzania zgodnych z ISO/IEC 20000, 27001, 22301, Zarządzaniu Projektami oraz zarządzaniu ochroną danych osobowych zgodnie z Regulacją UE – RODO). Działamy od 2011 roku. Posiadamy certyfikaty IRCA/DNV/EXIN/TUV NORD: akredytowanych Trenerów Zarządzania Usługami/Zarzadzania Projektami/Zarządzania Integracją Usług, audytorów wiodących Systemów Zarządzania, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Od października 2020  posadamy status  Partnera  EXIN i centrum szkoleniowego/egzaminacyjnego

 

W ciągu ostanich 4 lat jako jedyni w Polsce przeszkoliliśmy ponad 80 osób z modelu Zarządzania Integracją Usług (SIAM®). Jako akredytowani trenerzy EXIN/TUV realizujemy również inne certyfikowane szkolenia wymienione w zakładce „Szkolenia i warsztaty” (np. Agile Scrum, ITSM, Menadżer Zarządzania Relacjami z Dostawcami, Specjalista Ochrony Danych) zapewniające uczestnikom certyfikaty EXIN/TUV (po zdaniu egzaminów). Proponujemy także nasze szkolenia autorskie dostosowane do potrzeb Klienta

Przygotowujemy organizacje do spełnienia wymagań Standardów Systemów Zarządzania oraz Regulacji RODO oraz realizujemy audyty w tych obszarach. Audytowaliśmy oraz pomogliśmy przystosować się do wymogów Regulacji RODO ponad 50 organizacjom z branży motoryzacyjnej, medycznej, przemysłowej oraz edukacyjnej. We współpracy z partnerami realizujemy testy bezpieczeństwa.

Zapewniamy szkolenia (Menadżer Zarządzania Relacjami z Dostawcami, SIAM Foundation) oraz wsparcie lub zarządzanie projektem wdrożenia modelu zarządzania relacjami z dostawcami zapewniającego wymierne korzyści dla Klienta.

Wdrażamy rozwiązania  ITSM (Servicxe Desk/CMDB) oparte na  Jira/Insight oraz wspierające zarzadzanie projektami i procesami