Zbudowanie i wdrożenie organizacji dostarczania usług IT na bazie najlepszych praktyk ITIL®/SIAM®,ISO/IEC 20000
Optymalizacja procesów dostarczania i wsparcia usług  IT
Przygotowanie organizacji IT do wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Usługami na zgodność z normą ISO/IEC 20000 (zdefiniowanie modelu, szkolenie audytorów i właścicieli/ menadżerów procesów, wdrożenie).
Wdrożenia systemów zarządzania  ciągłością działania zgodnych  z  ISO 22301
Wdrożenie procedur i procesów współpracy z klientem (negocjacje, definiowanie umów na zasadzie SLA i nadzór nad ich realizacją).
Projekty związane z outsourcingiem usług IT i zarządzaniem relacjami z dostawcami