Nasze doświadczenia pokazują , że w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie UE znacząco rośnie i będzie rosnąć popyt na pracowników posiadających odpowiednie kompetencje i znajomość Regulacji RODO. Inspektor Ochrony danych  jest jeden specjalistów jak pokazują ogłoszenia  potrzeba wielu ! – szkolenie akredytowane przez TUV NORD

Uczestnicy, w trakcie szkolenia, poznają  kluczowe  zapisy i postanowienia Regulacji RODO, pozyskują wiedzę oraz rozumieją w jaki sposób wytyczne nowego rozporządzenia zmieniają zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w firmie. Potrafią zidentyfikować  kluczowych interesariuszy i zakresy współpracy w zakresie  ochrony danych osobowych.

Omówione oraz poparte praktycznymi  przykładami zostaną najważniejsze definicje
oraz wymagania RODO:

 1. Struktura i zakres obowiązywania Rozporządzenia
 2. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych:
 • Definicja danych osobowych oraz ich kategorie
 • Przetwarzanie danych, profilowanie danych.
 • Pseudonimizacja danych.

 

 1. Funkcje i stanowiska związane z ochroną danych osobowych
 • Administrator danych osobowych
 • Podmiot Przetwarzający
 • Inspektor ochrony danych
 • Osoba upoważniona do przetwarzania danych

 

 1. Zasady i prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 • Podstawa prawna
 • Celowość i adekwatność
 • Ograniczenie czasowe
 • bezpieczeństwo przetwarzania
 • rozliczalność i przejrzystość

 

 • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu oraz inne.
 1. Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default oraz inne.
 2. zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych oraz obowiązek informacyjny
 3. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje (kary i odszkodowania)

Omówione zostaną role kluczowych interesariuszy  oraz  obszary współpracy  specjalisty z jednostkami w firmie wraz z przykładami.