Od października 2020  posadamy status  Partnera  EXIN i centrum szkoleniowego/egzaminacyjnego

Nowe szkolenie EXIN  -Cloud Computing Foundation oraz akredytacje niżej  wymienionych EXIN Career Paths !

Secure Cloud Services  po uzyskaniu certyfikatów: Cloud Computing Foundation, SIAM Foundation (lub  ITSM  based  on ISO 20000) oraz  Information Security Management based on ISO27001 Foundation

Agile Service  Projects po uzyskaniu certyfikatów : Agile  Scrum Foundation, SIAM Foundation  oraz  posiadanie Prince2/PMI/IPMA

 

Ponad  60 osób przeszkolonych i certyfikowanych  w zakresie integracji usług  (SIAM) 

Szkolenie Menadżer zarządzania relacjami z dostawcami z certyfikacją TUV NORD

Szkolenie Specjalista Ochrony Danych Osobowych z certyfikacją TUV NORD

Grupa Service  Integration and Management Polska  LinkedIn – zapraszamy 

Artykuł   –  SIAM  Integracja zarządzania usługami  (2017)