Realizujemy prace związane z:

1. dostarczaniem wiedzy eksperckiej w ramach  projektów

2. audytami  systemów zarządzania ISO 20000/22301/27001

3. audytami  w obszarze  ochrony danych osobowych (zgodność z  RODO) 

4. testami bezpieczeństwa