Zapraszamy na  szkolenia akredytowane  we współpracy  z ATC  (EXIN/AXELOS/TUV Nord) 

oraz szkolenia –  warsztaty autorskie  z obszarów:

  •  Service Mamagement (Zarządzanie Usługami i relacjami Dostawca -Klient
  • Zarządzanie Dostawcami 
  • Zarządzanie  bezpieczeństwem informacji
  • Zarządzanie ciągłością działania